Tulevikus, kui EU abipaketid vähenevad ja kaovad lõpuks täiesti, peavad omavalitsused valmis olema puhastite renoveerimiseks oma rahadega. Sellisel juhul on lihtsam ja odavam renoveerida  suure viibeajaga kaevudel-mahutitel ja pinnasfiltritel põhinevaid reoveepuhasteid.

Reoveepuhastite ligikaudsed rajamiskulud (hõlmavad puhastusüsteemi alates kanalisatsioonitorustiku lõpust kuni puhasti väljavooluni) on vastavalt reostuskoormusele inimekvivalentides toodud allpool ja arvestavad kulutusi kaitsmata põhjaveega aladel, kuna kaitstud põhjaveega aladel on puhasti rajamine odavam, samuti on vähendab kulutusi varasemate rajatiste olemasolu.

50 ie:      35000-50000 EUR
100 ie:    53000-74000 EUR
150 ie:    70000-100000 EUR
200 ie:    90000-127000 EUR

300 ie:    119000-172000 EUR
400 ie:    147000-217000 EUR

(hindadele lisandub käibemaks)