Nõustamine:

Kõo reoveepuhasti tehnilise olukorra parandamise alane nõustamine.

Kolga-Jaani reoveepuhasti biotiikide alane nõustamine.


Rahastustaotluste ettevalmistamine:

KIK-i rahastustaotluse koostamine Otepää Lihatööstus Edgar OÜ territooriumil reoveepuhasti rajamiseks (vt. ka projekteerimistööde alt:Töö nr.005-301111)


Tehtud projekteerimistööd:

Töö nr.004-280911- Tehismärgala puhasti eskiisprojekt TÜ-le, objektiks Valga maakond, Otepää vald, Vana-Otepää küla, Edgari-Küüni kinnistu, tehtud Otepää Lihatööstus Edgar OÜ tehismärgalapuhasti teostatavus- ja tasuvusuuringu jaoks.

Töö nr.005-301111- Otepää Lihatööstus Edgar OÜ territooriumil renoveeritava reoveepuhasti ja selleks juurdeehitavava ökoloogilise tehismärgalapuhasti eelprojekt koos alternatiivide võrdlusega.


Töö nr.010-270213 - Valga maakond, Palupera vald, Nõuni küla, Nõuni algkool-Kaasiku elamu-Kaasiku pumpla-Nõuni puurkaevu survekktsiooni ioonitorustiku, kanalisatsioonitorustiku ja veetorustiku ehituse tööprojekt.

Töö nr.011-280313 - Valga maakond, Palupera vald, Nõuni küla, Kullipesa asumi kanalisatsioonitorusti-
ku rekonstrueerimise tööprojekt.

Töö nr.012-010413 - Valga maakond, Palupera vald, Nõuni küla, Nõuni reoveepuhasti rekonstrueerimise tööprojekt.

Töö nr.014-260613 - Valga maakond, Otepää vald, Vana-Otepää küla, Edgari-Küüni kinnistu reoveepuhasti ja tehismärgala tööprojekt.


Tehtud ehitustööd:

1) Eramajapidamise puhasti ja/või imbsüsteemi kavandamine, paigaldus/ehitus

Metstoatalu reoveepuhasti-   Jõgeva maakond, Torma vald, Lilastvere küla

Kruusa talu imbsüsteem/pinnasfilter - Tartu maakond, Rannu vald, Rannu alevik

2) Tööstusettevõtte või asula puhasti ehitus

Otepää Lihatööstus Edgar OÜ reoveepuhasti - Valga maakond, Otepää vald, Vana-Otepää küla, Edgari-Küüni kinnistu


Reoveepuhastite häälestamine:

Otepää Lihatööstus Edgar OÜ reoveepuhasti - Valga maakond, Otepää vald, Vana-Otepää küla, Edgari-Küüni kinnistu


Reoveepuhastite hooldus:

Otepää Lihatööstus Edgar OÜ reoveepuhasti - Valga maakond, Otepää vald, Vana-Otepää küla, Edgari-Küüni kinnistu